Uputstvo za novi STB

 • Funkcije daljinskog upravljača
 • Osnovna upotreba
<< Pređite mišem preko tastera
daljinskog upravljača za opis funkcija.

Uključiti i isključiti

Dupli klik resetuje uređaj ("Soft Reset")

Isključenje / Uključenje zvuka (“mute”)

Potvrđivanje svih izmena (OK)

Navigacija

Meni (Dashboard)

Povratak na prethodni kanal / Korak nazad u meniju

EPG – TV VODIČ

Info

Pojačavanje / Utišavanje zvuka

Promena kanala

Brojevi za promenu kanala i unos teksta

Prvi/osnovni ekran (Dashboard).
Klikom na All cnannels dobićete spisak omiljenih (Favorites) i kanala po kategorijama (Zabava, Dokumetani, Dečiji...).
Tv vodič (EPG - Electronic program guide) možete da pokrenete klikom na ikonicu TV Guide, na osnovnom ekranu (Dashboard).
Klikom na označeni/uokvireni program dobija se kompletni info izabranog programa.
Sa strelicama up/down i ch +/- pojaviće se „brzi“ meni sa pregledom spiska kanala (vertikalno) i spiskom emisija na vremenskoj liniji (horizontalno). Po vremenskoj liniji možete da se krećete strelicama left/right.
Podešavanja

Common – meni za podešavanje jezika, slike i zvuka.
Tehničkim parametrima uređaja i korisničkom imenu možete da pristupite meniju About (Ok).
Ovde možete videti korisničko ime, IP adresu i podatke o uređaju. Potpuno resetovanje uređaja možete izvršiti selektovanjem opcije Restart (Ok).Restart (Ok).
Uputstvo za najnoviji STB u pdf formatu nalazi se OVDE.


Uputstvo za Arris STB

 • Osnovno korišćenje (daljinski upravljač)
 • Uključenje/Isključenje
 • Šta gledate/Brzi pregled TV programa
 • Izbor kanala
 • TV VODIČ
 • PODEŠAVANJA
<< Pređite mišem preko označenih
tastera za opis njihovih funkcija.

1. Uključiti i isključiti

2. Brojevi za promenu kanala i unos teksta

3. EPG – TV VODIČ

5. Isključenje / Uključenje zvuka (“mute”)

6. Pojačavanje / Utišavanje zvuka

4. Promena kanala

8. Navigacija

8. Potvrđivanje svih izmena (OK)

9. Povratak na prethodni kanal / Korak nazad u meniju

10. TV VODIČ

STB uređaj se uključuje i isključuje na dugme na daljinskom upravljaču za uključenje i isključenje (1). Prilikom uključenja STB-a pojaviće se slika na televizoru:

Na donjem delu ekrana videćete vodič kroz kanale. Vodič se sklanja sa ekrana posle nekoliko sekundi.Klikom na strelice levo/desno (8) dobija se informacija šta trenutno gledate (oivičeno u sredini), levo je informacija o prethodnoj emisiji, a desno informacija o predstojećoj.

Kretanjem strelicama u desno (8) mogu se videti emisije koje slede, a kretanjem strelicom u levo (8) emisije koje su prošle.

Iz ovog menija se izlazi pritiskom na strelice gore/dole (8).
I način - Klasičnim pritiskanjem broja kanala na koji želi da se ode na daljinskom upravljaču (2). Kanali su numerisani trocifrenim brojevima.

II način - Klikom na strelice gore/dole (8) dobija se vodič kroz kanale. Kroz meni se kreće strelicama gore/dole (8). Kanal se bira pritiskom na dugme OK (8). Iz menija se izlazi pritiskom na strelice levo/desno (8).


Kretanjem kroz ovaj vodič neće se promeniti kanal koji se gleda sve dok se ne pritisne OK (8) na nekom drugom kanalu.

III način - Pritiskom na dugmad za promenu kanala (4), promeniće se kanal za jedan kanal više (+) ili niže (-) u odnosu na kanala na kome se trenutno nalazimo. Prilikom pritiskanja ovih dugmića pojavljivaće se vodič za kanale u dnu ekrana (kao i u prethodnom načinu).

IV način – LIVE TV - Pritiskom na dugme “Meni” (9) na daljinskom upravljaču dobija se širi izbor kanala zajedno sa najavom za sledeće tri emisije koje slede po kanalima. Kretanje po ovom meniju vrši se pomoću strelica levo/desno/gore/dole (8). Kanal se bira pritiskom na dugme OK (8) (automatski će se zatvoriti meni za izbor kanala).


Izlazak iz ovog menija bez promene kanala može se uraditi pritiskom na dugme za vraćanje/otkazivanje (9).Pritiskom na dugme EPG (4) ili na žuto dugme (10) otvara se TV VODIČ.


Ovde se može videti dugoročnija najava programa za kanale.
Kretanje po ovom meniju vrši se strelicaма levo/desno/gore/dole (8).
TV VODIČ ima podopcije grupisanih kanala prema sadržaju koji se prikazuje na njima. Treba izabrati kategoriju koja nas zanima (kretanjem dugmićima levo/desno i onda pritiskom na dugme dole (8)).


Vraćanje na izbor kategorije vrši se kretanjem po meniju dugmićem na gore (8) dok se ne dođe do kategorija.
Kretanje po kanalima vrši se dugmićima levo/desno/gore/dole (8).

Izbor kanala za koji se želi videti najava programa vrši se pritiskom na dugme OK (8).


Otvara se ekran na kome može da se vidi najava programa za trenutni datum, tri dana u nazad i tri dana u napred.


Izbor dana vrši se kretanjem strelicama levo/desno (8) (kad je označeno da se nalazimo u meniju za dan) i pritiskom na OK (8).

Prelazak na najavu programa vrši se sa strelicom na dole (8).
Kretanje po najavi programa vrši se strelicama gore/dole (8).
Vraćanje na izbor dana vrši se strelicom na gore (8) dok se ne dođe do početka dana najave programa za taj dan.

Izlazak iz TV VODIČ-a se vrši pritiskom na dugme vraćanje/otkazivanje (9) (dok se ne dođe do gledanja kanala na kome smo bili).Pritisne se dugme “Meni” (7), pa se klikne na dugme vraćanje/otkazivanje (9) (da se dođe do izbora opcija u glavnom meniju) i kretanjem strelicama u levo/desno (8) do opcije “PODEŠAVANJA”.
Kretanje po meniju vrši se strelicama gore/dole/levo/desno (8).


RODITELJSKA ZAŠTITA - Roditeljska zaštita je opcija kojom su erotski kanali zaštićeni od direktnog pristupa i da bi se ovi kanali gledali potrebno je ukucati PIN. Roditeljska zaštita može da se deaktivira (ili aktivira).

Početni PIN za roditeljsku kontrolu je: 12345 (preporuka je da promenite PIN).


Izmena da li je uključena Roditeljska zaštita ili ne vrši se pritiskom na dugme OK (8).
Svaka izmena Roditeljske zaštite zahteva potvrdu unosom PIN-a.
Kretanje se vrši strelicama gore/dole/levo/desno (8). Unos brojeva (PIN-a) vrši se preko daljinskog upravljača pritiskom na dugmiće sa brojevima od 0 do 9 (2).


Ovu izmenu treba potvrditi na “POTVRDITE” pritiskom na dugme OK (8).


U slučaju da nije unet odgovarajući PIN sistem će prijaviti grešku i izmena neće biti izvršena.


PROMENA PIN-A - PIN može da se promeni na opciji “PROMENA PIN-A”.
Kretanje se vrši strelicama gore/dole/levo/desno (8). Unos brojeva vrši se preko daljinskog upravljača pritiskom na dugmiće sa brojevima od 0 do 9 (2).
Potrebno je uneti stari PIN, novi PIN, potvrdu novog PIN-a i na kraju potvditi izmenu klikom OK (8) na opciji “POTVRDITE”


U slučaju greške da novi PIN i potvrđeni novi PIN nisu isti sistem će prijaviti grešku i PIN neće biti izmenjen:


U slučaju greške da stari PIN nije dobro unešen sistem će prijaviti grešku i PIN neće biti izmenjen:


Novi PIN mora da ima minimalnu dužinu od 5 cifara. U slučaju da novi PIN nema dužinu od 5 cifara sistem će prijaviti grešku i PIN neće biti izmenjen:

Brisanje postojećeg unosa u nekom polju vrši se pritiskom na dugme OK (8) dok se nalazite na tom polju.

Izlazak iz menija je strelicama (8) ili dugme za vraćanje/otkazivanje (9).

PROMENA REZOLUCIJE - Rezoluciju u kojoj će se prikazivati slika na Vašem TV aparatu treba prilagoditi Vašem TV aparatu:


Izabere se odgovarajuća rezolucija (596p – 720p – 1080p – 1080i). Menjanje rezolucije vrši se pritiskom na dugme OK (8) kad se nalazite na polju “Rezolucija slike”.
Izabere se da li će slika biti proširena ili ne. Bira se pritiskom na dugme OK (8) kad se nalazite na polju “Proširena slika”.
Ovu izmenu treba potvrditi na “POTVRDITE” pritiskom na dugme OK (8).

*** Potrebno je usaglasiti rezoluciju i na TV aparatu koji koristite.

O UREĐAJU - Ovde se mogu videti osnovne informacije:

 • IP adresa na kojoj je uređaj
 • MAC adresa STB uređaja
 • User (korisničko ime)Uređaj se odavde može ponovo pokrenuti (isključiti i uključiti) strelicama (8) se dođe na opciju “REBOOT” i pritisne se dugme OK (8).

STB uputstvo u pdf formatu nalazi se OVDE.

BeotelNet-ISP doo je 25. maja 2018. izmenio Politiku privatnosti podataka. Izmenjene informacije pogledajte ovde.
BeotelNet-ISP doo koristi "kolačiće" (eng. Cookies) za analizu posete sajtu i marketinške aktivnosti. Daljim korišćenjem sajta saglasni ste sa upotrebom "kolačića" i Politikom privatnosti.

Prihvatam